تبلیغات
هنر و موسیقی امری برای درک زندگی - F. Chopin - Piano Concerto Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
[http://www.aparat.com/v/rP8hs]

دومین کنسرتو پیانو شوپن با سولیستی"آرتور روبینشتین". شوپن نوزده ساله بود که کنسرتو پیانو شماره دو در فا ماژور خود را تنصیف کرد. وی در آن زمان در زادگاه خود، لهستان زندگی می کرد و هنوز جهت تسخیر دلها و جانها و پرتو افشانی در تالار های کنسرت و موسیقی پاریس بدانجا رهسپار نشده بود. این کنسرتو شوپن ساده تر ولی به طرز موثری، حساستر و لطیفتر ازشوپی که در آثار بعدی ظاهر میشود، جلوه گری می کند.


برچسب ها: کنسرتو پیانو شوپن، فا ماژور،  

  • paper | چاله | قدس