تبلیغات
هنر و موسیقی امری برای درک زندگی - ویوتان: کاپریس برای ویولا سلو Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
کنسرت نود سالگی تاسیس کنسرواتوار کمیتاس ایروان-ارمنستان.


برچسب ها: کاپریس، ویولا، سلو،  

  • paper | چاله | قدس