تبلیغات
هنر و موسیقی امری برای درک زندگی - هنر Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
انسانها هنر را برای رسیدن به آرامش انتخاب کردند ، چه هنرمندان و چه مخاطبان اثر هنری در هنر مایه آرامش می‌جویند . 
آنچه در هنر به نظر اصل است ،‌ زیبایی است . هرچند در هروقتی زیبایی را به شکل‌های مختلفی درک می‌کنند.

عده ای هنر را آینه واقعیت‌های موجود درجهان از طبیعت تا زندگی آدمها به حساب می‌آورند .
عده ای زمانی نام هنر را بر چیزی میگذارند که سازنده‌ اش با آن احساس آرامش کند و آنچه در نظر دارد به تمامی بیان کرده باشد .
برخی می‌گویند ؛ اگر مخاطب به درستی نفهمد که هنرمند چه می‌گوید ،‌ اثر چه ارزشی می‌تواند داشته باشد .
برخی از شکل اثر حرف می‌زنند که اگر اثر هنری از قواعد و شکل درست هنر پیروی نکند ،‌ یک اثر هنری خلق نکرده است .
اما اکنون همه این گروه‌ها بعد از قرن‌ها بحث می‌دانند که اثر هنری درواقع همه اینهاست . و تک تک این گروه‌ها حق دارند ولی بدون بقیه ناقص هستند

بسته به آنکه هنرمند چه ابزاری را برای بیان هنرش انتخاب کند ،‌ 
هنر و تجربه شاخه‌های مختلفی را تشکیل داده‌اند.
هنر


برچسب ها: هنر، نقاشی، کاردک،  

  • paper | چاله | قدس